Tjenester

– Byggesøknad
Vi tar på oss å utarbeide søknader på bestilling
– Tegning
– Oppføring av nye hus, hytter, garasjer og tilbygg
– Restaurering
– Salg og montering av torvtakmembran fra Miljøtak.
Vi leverer også membran for flate tak og terrasser.
– Tilsyn og vedlikehold
– Vaktmestertjenester
– Utleie av avfukter mm